czerwiec 2024

System kaucyjny w Polsce zostanie wprowadzony już 1 stycznia 2025 roku. Nieprzemyślana automatyzacja procesu zwrotu opakowań mogłaby umożliwić próby wielokrotnego wyłudzenia kaucji za tę samą butelkę lub puszkę, a także naklejanie fałszywych kodów na przedmioty niepodlegające zwrotowi. Rozwiązaniem tego problemu jest Shape Recognition.

Skip to content