Talent Open | Akcelerator Startupów | STEAM | Młode Talenty

Start nowej ery recyklingu w Polsce – Shape Recognition

ZIELONA REWOLUCJA:

 SHAPE RECOGNITION 

W WALCE Z OSZUSTWAMI 

W SYSTEMIE KAUCYJNYM

START NOWEJ ERY RECYKLINGU
W POLSCE

System kaucyjny w Polsce zostanie wprowadzony już 1 stycznia 2025 roku. Będzie on obsługiwany przez specjalne maszyny zbierające butelki i puszki, takie jak Recykler firmy SelfMaker. System obejmie wszystkie sklepy o powierzchni przekraczającej 200 m², a maszyny dzięki możliwości dostosowania rozmiaru oraz stopnia zabezpieczeń przed czynnikami zewnętrznymi będą odpowiednie dla każdego segmentu rynku, co czyni odpowiednie zabezpieczenie ich jeszcze ważniejszym problemem.

Nieprzemyślana automatyzacja procesu zwrotu opakowań mogłaby umożliwić próby wielokrotnego wyłudzenia kaucji za tę samą butelkę lub puszkę, a także naklejanie fałszywych kodów na przedmioty niepodlegające zwrotowi. Rozwiązaniem tego problemu jest Shape Recognition – zaawansowany system identyfikacji butelek i puszek oparty na sztucznej inteligencji, wykorzystujący obraz z kamery umieszczonej wewnątrz urządzenia. Jest on w stanie rozpoznać stopień zgniecenia każdego opakowania, odróżnić butelki i puszki od innych przedmiotów, jak i sprawdzić, czy naklejony kod kreskowy zgadza się z wyglądem, kształtem i wagą danego produktu.

DOŚWIADCZENIE I OBSERWACJA POTRZEB

Droga prowadząca do zajęcia się akurat systemem kaucyjnym była długa i różnorodna. Twórca systemu Shape Recognition, Szymon Perlicki, napisał swój pierwszy program w wieku pięciu lat, ale rozgłos zdobył dopiero dziewięć lat później, wygrywając konkurs Explory. Wtedy to nawiązał z nim kontakt prezes firmy SelfMaker.

Ich współpraca zaowocowała wieloma projektami, takimi jak system automatycznych punktów ksero, kilka rozwiązań opartych na blockchainie oraz prototyp aplikacji tłumaczącej język migowy w czasie rzeczywistym. To właśnie doświadczenie w przetwarzaniu obrazu z kamer przy użyciu AI, w połączeniu z zapowiedzią obowiązku wprowadzenia zwrotu butelek i puszek w Polsce, dało szansę pomysłowi na system Shape Recognition. Tam, gdzie pojawiają się pieniądze, zawsze znajdą się oszustwa.

SZUKANIE ROZWIĄZAŃ DO POZORNIE PROSTEGO SYSTEMU

Pozornie prosty system rozpoznawania butelek okazał się wymagać ogromnego nakładu pracy. Główną trudnością było zbieranie danych. Skatalogowanie i sfotografowanie przynajmniej kilku tysięcy rodzajów opakowań w efektywny sposób, bez generowania niepotrzebnych kosztów, wymagało dużej pomysłowości. Wprowadzony został system ciągłego uczenia się, który sprawia, że maszyny Recykler z każdym kolejnym zwrotem stają się coraz lepsze. Dodatkowo moduł AI jest w stanie poszerzyć swój zbiór danych nawet piętnastokrotnie, generując realistyczne zdjęcia każdej butelki, by potem samemu nauczyć się szybko je rozpoznawać.

NOWE MOŻLIWOŚCI

Praca nad modułem Shape Recognition to cenne doświadczenie w branży AI, które otwiera drzwi do realizacji wielu obiecujących projektów. Dodatkowo jest to istotny wkład w uczynienie świata bardziej ekologicznym miejscem.

https://selfmaker.com/en/recykler/

Dołącz do Talent Open - własny startup w 3 miesiące

Jesteś uczniem, studentką lub absolwentem? Dołącz do nas. Masz realny wpływ na otaczającą Cię rzeczywistość, budujesz swoją niezależność finansową i rozwijasz swój startup.

Skip to content