Talent Open | Akcelerator Startupów | STEAM | Młode Talenty

różne telewizory

Rola mediów tradycyjnych w promocji projektów i start-upów

różne telewizory

Rola mediów tradycyjnych w promocji projektów i start-upów

W erze cyfrowej, gdzie media społecznościowe i blogi dominują w komunikacji, rola mediów tradycyjnych w promocji projektów naukowych często bywa niedoceniana. Jednakże, media tradycyjne – takie jak gazety, czasopisma, radio i telewizja – nadal odgrywają ważną rolę w popularyzacji nauki i docieraniu do szerokiego grona odbiorców. W tym artykule przyjrzymy się, dlaczego tak jest oraz jak wy, młodzi naukowcy i startuperzy możecie efektywnie współpracować z mediami i dzienniakarzami.

DLACZEGO MEDIA TRADYCYJNE NADAL SĄ WAŻNE?

Szeroki zasięg i wiarygodność:

Media tradycyjne mają wierną rzeszę odbiorców i ciągły napływ nowych. Z jednej strony mamy więc przedstawicieli starszego pokolenia, którzy często są kluczowymi odbiorcami Waszych projektów (np. przez potencjalne inswestowanie w nie czy jako przyszli klienci Waszych pomysłów) oraz z drugiej, przedstawicieli młodego pokolenia.  Mimo powszechnej opinii, z badania Horowitz Research State of Gen Z 2021 wynika, że aż 66 proc. osób w wieku 13-24 lat używa telewizora codziennie lub niemal codziennie.

Są postrzegane jako wiarygodne źródła informacji. Wiele osób, zwłaszcza starsze pokolenia, wciąż czerpie wiedzę głównie z gazet, radia i telewizji. Artykuł w renomowanym dzienniku czy reportaż w głównym wydaniu wiadomości mogą znacząco zwiększyć świadomość społeczną na temat danego projektu naukowego.

PROFESJONALIZM

Dziennikarze pracujący w mediach tradycyjnych często mają doświadczenie i umiejętności niezbędne do przekazywania skomplikowanych informacji w sposób zrozumiały dla szerokiej publiczności. Ich profesjonalizm i zdolność do zadawania trafnych pytań mogą pomóc w lepszym przedstawieniu badań naukowych.

Kreowanie agendy publicznej

Media tradycyjne mają znaczną moc w kształtowaniu opinii publicznej i kreowaniu narracji. Kiedy temat naukowy lub informacje o branży, w której stawiacie swoje kroki zostają poruszone w prestiżowym medium, zyskują na znaczeniu i mogą wpłynąć na politykę naukową oraz decyzje o finansowaniu badań.

Jak naukowcy i startuperzy mogą efektywnie współpracować z mediami tradycyjnymi?

Tworzenie komunikatów prasowych: Przygotowanie jasnych, zwięzłych i interesujących komunikatów prasowych to podstawa współpracy z mediami. Komunikat prasowy powinien zawierać najważniejsze informacje o badaniu, jego znaczeniu oraz potencjalnych implikacjach. Kluczowe jest, aby był napisany językiem zrozumiałym dla laików

 

Budowanie relacji z dziennikarzami: Nawiązywanie i utrzymywanie relacji z dziennikarzami specjalizującymi się w tematyce naukowej może przynieść długofalowe korzyści. Regularne dostarczanie im aktualnych informacji oraz oferowanie wywiadów z ekspertami może zaowocować większym zainteresowaniem mediów.

 

Szkolenia medialne dla naukowców: Warto inwestować w szkolenia z zakresu komunikacji medialnej dla naukowców. Umiejętność jasnego i atrakcyjnego prezentowania swoich badań w wywiadach radiowych czy telewizyjnych jest niezwykle cenna. Szkolenia mogą również pomóc naukowcom w przygotowaniu się do trudnych pytań i sytuacji kryzysowych.

 

Współpraca z działami PR: Wiele uczelni i instytutów badawczych posiada działy public relations, które mogą pomóc w nawiązaniu kontaktu z mediami tradycyjnymi. Współpraca z profesjonalistami zajmującymi się komunikacją może zwiększyć skuteczność promocji badań naukowych.

 

Organizowanie wydarzeń medialnych: Konferencje prasowe, dni otwarte laboratorium czy specjalne wydarzenia z udziałem mediów mogą być doskonałą okazją do prezentacji osiągnięć naukowych. Zaproszenie dziennikarzy na takie wydarzenia pozwala im bezpośrednio zapoznać się z pracą naukowców i zadać pytania.

Media tradycyjne, mimo rosnącej roli mediów cyfrowych, nadal odgrywają kluczową rolę w promocji nauki. Dzięki swojej wiarygodności, szerokiemu zasięgowi oraz profesjonalnemu dziennikarstwu, są niezastąpionym narzędziem w popularyzacji badań naukowych. Efektywna współpraca z mediami tradycyjnymi wymaga jednak przemyślanej strategii komunikacyjnej, regularnego dostarczania wartościowych treści oraz budowania relacji z dziennikarzami. Warto zainwestować w te działania, aby wyniki naukowych badań mogły dotrzeć do jak najszerszej publiczności i przyczynić się do rozwoju społecznego oraz technologicznego.

Skip to content